BEN EAGLE

BEN EAGLE

EAGLES ACADEMY
Eagles Cinematic Martial Arts Academy
Học viện đào tạo Võ thuật điện ảnh Đại Bàng

CHUYÊN MÔN:
- Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến.
- Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động võ thuật: Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman.
- Sản xuất phim hành động võ thuật.
- Nhận Booking PR.

► Email: [email protected]

Thank you!!!

Бейне
KZhead